do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.archiwum.gminaklobuck.pl/o_gminie/Rzadowy_Fundusz_Inwestycji_Lokalnych_RFIL
Drukuj grafikę : tak / nie

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)

 

Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL):

  1. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec – etap II

W ramach zadania inwestycyjnego został przebudowany odcinek drogi gminnej Nr 470 128S w miejscowościach Biała i Kopiec na długości 1590 m wraz z budową chodnika na długości 194 m, zlokalizowanego za mostem nad rzeka Kocinką. Przebudowano sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia i zabezpieczono sieć telekomunikacyjną.

W ramach zadania została również wybudowana kanalizacja deszczowa wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami. Rozbudowano oświetlenie uliczne, poprzez zainstalowanie opraw oświetleniowych na istniejących słupach napowietrznej linii energetycznej oraz zabudowano nowe słupy oświetleniowe. Została wprowadzona nowa organizacja ruchu z oznakowaniem poziomym i pionowym.

  1. Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku – etap II

W ramach zadania inwestycyjnego zostało przebudowane pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni naturalnej. Wykonano odwodnienie boiska oraz system jego zraszania. Za bramkami zamontowano piłkochwyty.

W ramach zadania wykonano także ogrodzone o wysokości 1,20 m, zamontowano 2 furtki i bramę. Teren został oświetlony nowymi projektorami metalohalogenkowymi.

Zadanie obejmowało także budowę studni głębinowej do zasilania zbiorników magazynujących wodę do nawadniania boiska piłkarskiego oraz dwóch prefabrykowanych, szczelnych zbiorników na wody opadowe i roztopowe. Zamontowany został zegar sportowy – tablica wyników.