do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.archiwum.gminaklobuck.pl/o_gminie/informacje_ogolne
Drukuj grafikę : tak / nie

Informacje ogólne

Gmina Kłobuck położona jest w północnej części województwa śląskiego na Wyżynie Krakowsko - Wieluńskiej w dolinach rzek: Białej i Czarnej Okszy.

Przeważający obszar gminy leży na wysokości 240 - 270 m n.p.m., najniżej położony punkt znajduje się w dolinie rzeki Białej Okszy i wynosi około 13 m n.p.m., natomiast najwyższy punkt zlokalizowano na południu gminy i jest to wzniesienie Dębowa Góra o wysokości 284,6 m n.p.m.

Od Katowic – stolicy województwa – Kłobuck jest oddalony o 90 km. Natomiast z Częstochową oddaloną o 17 km posiada dogodne połączenie autobusowe.

Główne połączenia komunikacyjne stanowią m.in. droga krajowa nr 43, łącząca Częstochowę z Wieluniem i dalej z Poznaniem. Jest to najważniejsze połączenie drogowe o największym ruchu tranzytowym, łączące Kłobuck z Częstochową oraz dające możliwość dojazdu do drogi nr 1 biegnącej w kierunku Aglomeracji Górnośląskiej. Ponadto połączenie z Częstochową jest możliwe poprzez drogę powiatową nr S2043 z Kłobucka do Kamyka i dalej drogą wojewódzką nr 491 do Częstochowy.